Lyn-pædagoguddannelse for akademikere åbner i Odense

Mangel på pædagoger bliver imødekommet med ny lyn-uddannelse for kandidater. (Foto: WikiCommons).

En ny pædagoguddannelse starter den 1. februar 2023 i Odense. Uddannelsen retter sig mod ansøgere på videregående uddannelser.

Skrevet af Isabell Knoth Berthelsen

Den nye meritpædagoguddannelse har grobund i sporskiftemodellen, hvilket betyder, at uddannelsen målretter sig til ledige akademikere, som ønsker at skifte fag. 

”Det betyder, at nogle studerende får en mulighed for at ændre den karrierebane, som de har lagt og måske er gået i stå med”, fortæller Anders Nørgaard, som er uddannelseschef for pædagoguddannelserne på UCL i Odense. 

Forsøget foregår over de næste fem år, og det skal være en del af en redningsplan, da manglen på pædagoger stiger. Derfor glæder det også Anders Nørgaard. 

”Det betyder, at vi i højere grad kan være med til at løse den rekrutteringsudfordring, der er på det pædagogiske arbejdsmarked”. 

Uddannelsen vækker interesse hos studerende

Den nye mulighed for at ændre karriere har allerede været succesfuld i København, hvor 180 er begyndt på merituddannelsen på Københavns Professionshøjskole. 

Og det lader til at der også er interesse for uddannelsen blandt de fynske studerende. En af dem er Laura Birk, der studerer en kandidat i Journalistik ved Syddansk Universitet. 

”Hvis jeg stod ledig efter min kandidatuddannelse, og jeg ikke kunne finde job inden for det, som jeg var uddannet i, så ville jeg kigge bredere og på andre brancher, hvor jeg har en mulighed for at få et job,” siger Laura Birk og tilføjer:

”Jeg har været i gang med at læse i 5-6 år, så jeg vil være tilbøjelig til at tage nogle genveje til noget, som giver jobsikkerhed i stedet for at skulle starte forfra”, siger hun. 

Merit-uddannelsen adskiller sig ved det sideløbende arbejder, og det lokker samtidig ansøgerne. 

”Når der er lønnet arbejde ved siden af, er det en mulighed for at komme ud i den virkelige verden og starte den næste halvdel af vores voksenliv”, siger Laura Birk.  

Omskolingen af flere pædagoger er allerede begyndt i København, hvor samme initiativ startede i 2021. Lige nu læser 180 studerende på merituddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Begejstringen for den nyoprettede meritpædagoguddannelse er dog ikke nået ud til de lokale politikere. 

”Jeg kan være bekymret for fagligheden, når man korter uddannelsen ned. Jeg er fortaler for, at man bruger de pædagogiske assistenter i stedet,” siger Maria Haladyn (A), som er næstformand i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Svendborg Byråd.