Bio, bæredygtigt og bekvemt

Klima og bæredygtighed er begyndt at fylde mere i vores bevidsthed i løbet af de seneste år. I Faaborg har 12 familier taget sagen i egen hånd. Blot tre kvarter fra Odenses dieselolie og storbyliv repræsenterer åndehullet Torpegård et alternativ til det moderne landbrug og levevis.

Foto: Svend Eskildsen

Af Mikkel N. H. Kristensen, Cornelius Bertram Lund og Aske Broo Holm

Da Svend Eskildsen nærmede sig pensionsalderen og indså, at han ikke længere kunne passe sin gård, besluttede han sig sammen med sin kone for, at det var på tide at søge ny græsgange.

Her fandt han Torpegård, som viste sig at være løsningen på hans boligsituation, men som også satte skub i en aktivistisk og miljøbevidst del af ham. Her kunne han leve i et bofællesskab, som tilbød en alternativ måde at leve på.  

– Da vi så møder Torpegårds grundlæggere og deres idéer, var det meget naturligt. Vi har i mange prøvet at leve så økologisk som muligt. Så for os var det helt naturligt, at det var den måde, vi skulle leve på, fortæller han.

En bæredygtig oase

Torpegård består af 12 familier fordelt på 7,7 hektar land. Her vil der være plads til at dyrke jorden efter biodynamiske principper og samtidig blive en del af en fælles måde at leve på. Her er økologi, bæredygtighed og fællesskab i centrum, og alle beslutninger bliver truffet i fællesskab. Hvis én er imod et forslag, bliver det ikke til noget.

– Udover at vi ønskede at finde et hyggeligt og en dejlig måde at tilbringe vores otium på, så er det da også et ønske om at passe på jorden og dyrke jorden ordentligt og økologisk, forklarer han.

Torpegård er blot ét af mange økosamfund, som blomstrer op rundt omkring i Danmark. Danmark er et af de lande i verden, hvor der findes flest økosamfund, hvis man tager højde for landets størrelse.

Dette skaber en positiv udvikling i det danske klimaaftryk. Dette viser Maria Toft Møller-Christensens forskning. Hun er ph.d-stipendiat hos Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og hendes forskning har vist, at CO2-aftrykket i gennemsnit er 32% lavere hos husholdninger i økosamfund end hos den gennemsnitlige danske husholdning.

Hverdagen i et bæredygtigt samfund

Man kunne godt forestille sig, at levestandarden ville falde med alt det arbejde, der følger med, når man flytter i et økobofællesskab. Men ifølge Svend, har han ikke skulle give afkald på noget på trods af arbejdsdage og kollektiv beslutningstagelse.

“Det er op til den enkelte beboer, hvordan de lever og gør tingene”, forklarer han.

Og fordelene overskygger absolut også ulemperne ved at bo på Torpegård. Folk hjælper og støtter hinanden, og fællesskabet bliver vægtet meget højt. Alle folk har hver deres evner, de kan bidrage med, og hjælper gerne med det arbejde, som skal gøres. Svend føler også, at det er lettere at blive ældre i et bofællesskab, netop på grund af sammenholdet mellem beboerne. 

Livstilfredsheden er også højere blandt medlemmer af grønne fællesskaber end blandt den fjerdedel af danske husholdninger, som forbruger mest med et gennemsnitligt CO2 aftryk på 22,6 ton.

Frihed til en anden livsstil

Egentligt var det ikke bæredygtigheden og klimaet, der trak for Svend og hans kone Karen, men derimod et tæt fællesskab og gode mennesker. 

– I første omgang var det ikke bæredygtigheden, vi gik efter. Vi er begge to ved at være pensionerede, og vi havde den her store gård, der skulle passes. Vi var nok ude efter at finde et sted til vores alderdom, kan man sige. Og det måtte gerne være et bofællesskab. Vi ville gerne være sammen og tæt på nogle mennesker, vi kan lide, siger han.

Ifølge cand.mag Anne Falkenstjerne Beck, der skriver ph.d. om bofællesskaber, har han ret.

– Beboerne har et ønske om at have et socialt liv og fællesskab, hvor de bor. De søger væk fra byerne og ud i naturen for at få mere frihed, frisk luft og grønne omgivelser. Og så har de et idealistisk ønske om at leve mere bæredygtigt, udtaler hun.  

Og på blot 10 år er tallet af husstande med flere familier boende steget med lige knap 20%, viser tal fra Danmarks Statistik. 

Selv fortæller Svend, at han oftere oplever, at unge par søger interesse i bofællesskabet. Og det gør bestemt ikke ham noget at få nogle ind, der har en mere ungdommelig tilgang til livet.

– Nu er vi jo oppe i alderen og har levet og har oplevet ting, så jeg har set rigeligt, siger han.

En bæredygtig tilgang til livet

Så vidt muligt prøver bofællesskabet at genbruge så meget som muligt, når de bygger deres huse eller arbejder på diverse projekter.

Det kunne være at genbruge skruer, købe brugte køkkener, brugte vinduer og genbrugte byggematerialer. 

Byggeriet på Torpegård er så bæredygtigt som muligt. Huset her er Svend og Karens, som de forventer står klar 17. maj.

Grøntsagerne bliver dyrket i køkkenhaven, bærerne i bærhaven og fårene og kvæget på markerne. Idéen om at kunne forsyne sig selv trækker for mange i bofællesskabet. 

Tanken om at være komplet selvforsynende er rar, omend ikke en realitet for Svend, men så vidt muligt det kan lade sig gøre, prøver han på det. 

– Det er jo for at leve lidt mere naturligt. Det er jo en del af det med bæredygtigheden. Man skal ikke overforbruge, man skal udnytte jordens ressourcer ordentligt og med respekt for naturen, siger Svend Eskildsen.

En mentalitet væk fra byens trængsel og alarm

Hos Svend er grundfilosofien, at man skal behandle jorden med respekt og omtanke. Om det så gælder måden, man dyrker jorden på, dyrene, man slagter eller noget tredje. Noget, vi ikke er gode nok til, ifølge den pensionerede fysiker.

– Udover, at vi ønskede at finde et hyggeligt og en dejlig måde at tilbringe vores otium på, så er det da også et ønske om at passe på jorden og dyrke jorden ordentligt og økologisk, siger han og fortsætter:

– Det er helt naturligt, at vi som mennesker skal passe bedre på jorden, end vi som menneskehed har været i gang med i alt for mange år.

Selv føler Svend ikke, at han har givet afkald på noget ved at bo i et bæredygtigt bofællesskab. Tværtimod har det kun bragt ham positive ting til livet. 

– Jeg kan ikke se, der er noget, vi giver afkald på. Tværtimod har vi nogle dejlige bofæller og lidt tættere kontakt. Det er positivt, synes vi.