Marie bruger ikke sit arabiske mellemnavn

Marie Pastré (tv) sammen med sin redaktion
Foto: Christoffer Tauber

Minoritetsdanskere er underrepræsenteret på journalistuddannelserne. På SDU har kun fem procent af dem, der blev optaget sidste år, anden etnisk herkomst. Marie Pastré er en af dem, og hun oplever at hendes baggrund giver udfordringer.

af Jesper Høeg og Christoffer Tauber

– Jeg hedder også Osman, men jeg bruger kun mit franske efternavn”, siger Marie Pastré med et smil på læben. 

Marie Pastré har gennem 2 semestre på journaliststudiet oplevet at skulle have kontakt til mange kilder. I den forbindelse har hun oplevet bekymringer for, hvordan folk reagerer, når de ser hende. 

“Folk ved jo ikke, at min mor er fransk og min far er fra Sudan, så når jeg kommer ud til kilder efter at have talt i telefon med dem, er jeg lidt nervøs for, hvordan de reagerer.” 

Marie Pastré peger på, at en mulig løsning på hendes bekymringer er at vende kilder til at se minoriteter, der arbejder med journalistik. Hun foreslår, at man forsøger at få flere med minoritetsbaggrund ind på journalistuddannelserne i Danmark.

Socialklasser er en del af problemet

Udfordringen er til at føle på. Danmarks Statistik viser at journalistuddannelsen DMJX i 2021 optog 225 personer, hvoraf kun 1 af dem havde en anden etnisk baggrund end dansk.

Hanne Jørndrup, lektor på institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, er opmærksom på, at meget få med anden etnisk baggrund bliver optaget på journaliststudiet. Hun er i samarbejde med de andre journalistuddannelser i gang med at undersøge, om de har nogle barriere, der skræmmer bestemte grupper væk.    

– I virkeligheden handler det ikke så meget om etnicitet. Det handler mere om klasser. De fleste af vores studerende kommer fra den øvre middelklasse, og her er minoritetsdanskere også underrepræsenteret.   

Dette påpeger Marie Pastré også, hun kommer nemlig selv fra en familie i middelklassen. 

Ingen oplagte løsninger

Hanne Jørndrup har ikke en løsning på udfordringen. Hun mener nemlig, at man skal være påpasselig med at lave initiativer, der risikerer at give minoriteter eller personer fra lavere sociale klasser en unfair fordel. Hun mener dog, at det ville ændre mediedagsordenen positivt, hvis man fik flere forskellige mennesker ind.

– Hvis man ikke gør noget, risikerer vi at få en boble af meningsdannere, der sidder på debatten.

Marie Pastré står ikke alene med bekymringerne. Amalie Cloigaard er også en af de 5 procent på SDUs journalistuddannelse, som har en anden etnisk baggrund.

Amalie Cloigaard (th) øver nyhedsudsendelse
Foto: Christoffer Tauber

Hun har, som yngre oplevet racisme, og er bekymret for, om det kan blive en skydeskive for uberettiget kritik i sit kommende professionelle virke. 

Marie Pastré og Amalie Cloigaard er enige om, at man skal sætte ind for at få flere minoriteter ind på journalistuddannelsen. De tror, at det vil skabe en større accept af minoriteter i mediebranchen.