Høje forventninger og manglende anerkendelse

Et flertal af nyuddannede føler sig stressede, når de kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang. Ifølge stressekspert Pernille Steen Pedersen opstår denne stress i kølvandet af skam og utilstrækkelighed.

Af: Simone Nystrup-Larsen & Kamille Hede Ulrik

Foto af Luis Villasmil på Unsplash

Du genkender det måske. Specialet er afleveret, champagnen er poppet, og efter et par måneder i dagpengemøllen har du scoret dit første fuldtidsjob. Det hele spiller. Endnu. Efter et par uger sniger nogle ubehagelige symptomer sig uvelkomment ind på din krop. Frygten for ikke at gøre det godt udvikler sig til hjertebanken og søvnløse nætter. En følelse af skam sætter kløerne i din krop. Du ved ikke, hvordan du skal tale med dine kollegaer eller venner om det, for du har jo altid været stærk, dygtig og ubesejret. Hvis ovenstående scenarie vækker genkendelse, er du langt fra alene.

Ifølge en arbejdstrivselsrapport foretaget af Dansk Magisterforening i 2019 har halvdelen af medlemmerne i alderen 25-30 år haft symptomer på stress inden for den seneste måned. På samme tid viser rapporten, at manglende anerkendelse fra kollegaer har en negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø.

Ovenstående tal er ikke overraskende for Pernille Steen Pedersen, der er stressforsker på Copenhagen Business School. Hun forsker i psykisk arbejdsmiljø, hvor hun især undersøger, hvordan skam som en mekanisme fører til stress.

Skam opstår, når vi ikke kan leve op til vores egne eller andres forventninger. Særligt mærker vi det i de situationer, hvor vi skal præstere. Det sker ofte for nyuddannede, der lander deres første job. De føler, at de skal bevise sit faglige værd, og det er her vigtigheden af anerkendelse spiller ind. Nogle mennesker har mere brug for anerkendelse end andre, og det skal man have respekt for, uddyber Pernille Steen Pedersen.

Udover, at de nyuddannede skal bruge kræfter på at leve op til en ny virkelighed, hersker der samtidig en perfekthedskultur i det moderne samfund. Det er sjældent, at nogen stiller sig frem og fortæller, at de har fejlet. Disse faktorer er medvirkende til at udløse stress og skam. 

Jo mere fokus vi har på at hylde månedens medarbejder, gode præstationer og perfekthedssamfundet, desto mere vækster vi denne følelse af skam. Det er afgørende at skabe en arbejdskultur, hvor det er acceptabelt at være et fejlbarligt menneske, der viser følelser, fortæller Pernille Steen Pedersen.

Følelsen af skam og utilstrækkelighed på arbejdspladsen kan medføre store konsekvenser for den enkelte medarbejder, heriblandt isolation fra omverdenen.

– Når vi føler skam, føler vi os utilstrækkelige. Vi skjuler os fra vores kolleger, som i virkeligheden kan hjælpe os. Det kan i værste tilfælde føre til en stressrelateret sygemelding, fastslår Pernille.

Stresssymptomer og skam er indiskutabelt et udbredt problem blandt nyuddannede. Derfor er det vigtigt, at vi ser tendensen i øjnene og arbejder på at finde holdbare løsninger, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

– Der skal fra ledelsessiden være et kontinuerligt fokus på problematikken. Det kræver først og fremmest et stærkt samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Og så kræver det, at man sætter nok tid af det til,  afslutter Pernille Steen Pedersen.